Odkazy

verze pro tisk

TZ: Opravy společných prostor jsou u obyvatel bytových domů nejžádanější

29. duben 2014

Společné prostory, společné místnosti a zabezpečení – to jsou tři nejčastější odpovědi obyvatelů bytových domů v ČR na otázku, co je potřeba v jejich domě zrekonstruovat. Opravit osvětlení, schody, vymalovat stěny apod. potřebuje téměř polovina bytových domů v České republice.

Obdobné jsou i názory předsedů a lidí angažovaných ve vedení bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) s tím rozdílem, že oni za nejnutnější považují zateplení.

Největší spokojenost vládne v případě stavu oken. Jejich renovaci by uvítalo jen 13 % obyvatelů bytových domů a 2 % předsedů a lidí angažovaných ve vedení BD a SVJ. Takové jsou výsledky průzkumu a ankety Raiffeisen stavební spořitelny.

Obyvatelé bytových domů: Potřebujeme opravit hlavně společné prostory

Podle průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny z počátku letošního roku jsou to právě rekonstrukce společných prostor, po kterých obyvatelé bytových domů volají nejvíce.

Potřebu nové výmalby, opravy světel a schodů vyjádřilo 45 % respondentů. „Lidé nejčastěji uvádějí ty věci, se kterými se potýkají každý den a spadají do běžného provozu v rámci jejich bytového domu,“ komentuje Dagmar Jonášová, vedoucí oddělení obchodů s právnickými osobami z Raiffeisen stavební spořitelny.

Následují opravy společných místností – za nutnou či potřebnou označilo 43 % dotázaných rekonstrukci chodeb, sklepů, kočárkáren nebo garáží. Třetí nejčastější odpovědí bylo zabezpečení. Celkem 41 % respondentů by uvítalo nový kamerový systém, čipové karty, chytré zámky apod.

„Všeobecná spokojenost panuje v případě oken. Jejich renovaci by si přálo 13 % dotázaných, což je nejméně ze všech uváděných oprav. Není divu, posledních deset let zažívá naše země boom výměny původních oken za nová plastová. Často je výměna oken spojena také s celkovým zateplením bytových domů, což přináší značné energetické úspory, které jsou jedním z hlavních motorů rekonstrukce, dalším je i snazší údržba. Mezi poměrně málo uváděné opravy patří i výtahy. Tam kde je ale jejich rekonstrukce nutná, vnímají dotázaní tuto potřebu o to intenzivněji,“ uvádí Dagmar Jonášová.

Předsedové a lidé angažovaní ve vedení BD a SVJ: Potřebujeme hlavně novou fasádu

Současně s průzkumem provedla Raiffeisen stavební spořitelna anketu mezi předsedy a lidmi angažovanými ve vedení bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, tedy mezi odbornou veřejností.

„Jejich názory se shodují s názory samotných obyvatel bytových domů s jedním zásadním rozdílem. Podle odborné veřejnosti české bytové domy potřebují zejména zateplení,“ popisuje Dagmar Jonášová.

Zateplení domu považuje za nutné 13 % respondentů, následují společné prostory s 11 % a zabezpečení s 10 % uvedených odpovědí. Oprava oken je opět až na chvostu všech odpovědí. Uvedly ji pouze 2 % dotázaných.

O průzkumu

Průzkum provedla Raiffeisen stavební spořitelna počátkem letošního roku ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Účastnilo se ho 819 lidí, kteří bydlí v bytových domech – buď v družstevních bytech, nebo v bytech v osobním vlastnictví. Sběr dat probíhal prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI).

O anketě

Anketu provedla Raiffeisen stavební spořitelna počátkem letošního roku. Zúčastnilo se jí 54 předsedů a lidí angažovaných ve vedení BD a SVJ.

Tisková zpráva AMI Communications

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

q9LgzieuNa

úterý, 23. květen 2017
06:04

Hot damn, lokniog pretty useful buddy.


posted by: q9LgzieuNa (of99t9cj(a)outlook.com) [Odpovědět]